PREPRAVNÝ PORIADOK

Štefan Regrut, Jakubany 13, 065 12, IČO: 37 682 679, DIČ: 1036108590
pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy – taxislužby

vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,
zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky spoločnosti Štefan Regrút, Jakubany 13, 065 12 v postavení dopravcu/ďalej ako „dopravca“/ potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe /ďalej ako „Prepravný poriadok“/.

2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke  dopravcu www.dopravaregrut.sk Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy. Po uzatvorení prepravnej zmluvy je obsah tohto prepravného poriadku súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov.

3. Na účely tohto Prepravného poriadku je Taxislužba prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.

4. Na účely tohto Prepravného poriadku sa dopravcom rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy – taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožiny a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.

Odchody 5x týždenne

zo Slovenska
z Holandska
Pondelok Utorok
Utorok Streda
Streda Štvrtok
Štvrtok Piatok
Sobota Nedeľa

Rýchly Kontakt

+421 907 943 909 (SK)

E-mail

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.