Čl. II

Povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný najmä:

a) Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku.

b) Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku na svojom webovom portáli www.dopravaregrut.sk a na viditeľnom mieste v sídle  dopravcu.

c) Prepravovať cestujúcich podľa tarify taxislužby uvedenej v Čl. XI a po uskutočnení prepravy vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného vo vozidle taxislužby.

d) Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.

e) Označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom a tel. číslom na vodiča taxislužby alebo dispečing.

f) Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, cestujúcim a tretím osobám.

Odchody 5x týždenne

zo Slovenska
z Holandska
Pondelok Utorok
Utorok Streda
Streda Štvrtok
Štvrtok Piatok
Sobota Nedeľa

Rýchly Kontakt

+421 907 943 909 (SK)

E-mail

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.